วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 6


นักเรียนรายงานในแต่ละหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีหัวข้อหลักเดียวกันคือ คำพ่อสอนและอาจารย์ได้ให้นักเรียนไปปรับปรุง Blog ของตัวเองจากเดิมให้ดีขึ้น รวมทั้งหมด 10 คะแนน

บล็อกที่ปรับปรุงแล้ว

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 5

29/06/52

วันนี้ได้เรียนการใช้โปรแกรม My Manager โปรแกรมสำหรับการทำ My Mappingซึ่งกลุ่มของดิฉันได้ทำ My Mapping จากหนังสือ 9 คำพ่อสอนในหัวข้อเกี่ยวกับการเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ ซึ่งเป็นประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ABouT Me

รูปภาพของฉัน
สบายๆ เครียดบ้าง เฮฮาบ้าง จิตตกบ้าง เวิ่นเว้อตลอด(เรื่องผู้ชาย) ฮ่าๆๆ