วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4

แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

คำสอนที่ 1 คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

'เมื่อรับของสิ่งใดมาก ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้นให้ได้
โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติ

ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้
ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้'

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ABouT Me

รูปภาพของฉัน
สบายๆ เครียดบ้าง เฮฮาบ้าง จิตตกบ้าง เวิ่นเว้อตลอด(เรื่องผู้ชาย) ฮ่าๆๆ